تئاتریکال

هنری فرهنگی اجتماعی

                                                       باستانشناس


http://anthropology.ir/sites/default/files/images/450-cameron-petrie-as-a-young-man_resize_3.jpg


آیا باید باور کرد؟به قصد قبولی در آزمون سراسری کنکور92 شرکت نکرده بودم.تنها بهانه ای بود برای آرام شدن. و حال در رشته باستانشناسی پذیرفته شده ام و هاج و واج مانده ام چه کنم؟رشته ای که سالها آرزویم بود.اما انگار کمی دیر است.دور شدن از خانواده ای که پشتشان منم و پناهشان هم من.و درآمدی که منبعش لغزان است. انگار باید بمانم و نروم...

نوشته شده در یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392ساعت 20:48 توسط ایسا صادقی نظرات 2 |جدی - دستگاه کوچک کننده بینی آیدان