تئاتریکال

هنری فرهنگی اجتماعی

                                    زاد روز
از امروز سی و دومین سال زندگیم را تجربه خواهم کرد.تا به حال 31 پاییز را پشت سر نهاده ام و در انتظار تجربه مجهول پاییزی دیگر لحظه ها را به هم دوخت میکنم. وتمام پرسش من اینست  که آیا امسال زندگیم را به تمامی خواهم دید؟ چند پاییز دیگر را در کارنامه ام ثبت خواهم کرد؟ آه که چه زود به دروازه مرگ نزدیک شده ام.


نوشته شده در شنبه 25 آذر‌ماه سال 1391ساعت 08:53 توسط ایسا صادقی نظرات 11 |جدی - دستگاه کوچک کننده بینی آیدان