تئاتریکال

هنری فرهنگی اجتماعی

ببخشای مرا

آخرین اجرای نمایش بلندترین جای دنیا ، متاسفانه به دلایلی میسر نشد و ما ماندیم دنیایی شرمندگی در برابر همه آنانیکه برای آخرین اجرای گروه تئاتریکال برنامه ریزی کرده بودند.

ما بودیم و تبلیغاتی که نبود.ما بودیم و بنرهایی که تنها چند ساعت پس از نصب ، نصیب سارقان شد. ما بودیم و سالنی که زباله از سرو کول آن بالامیرفت. ما بودیم و دوستانی که یاریمان کردند بی هیچ چشمداشتی. ما بودیم و وعده ارشاد برای تبلیغاتی که در خم نمیدانم کدامین کوچه مفقود شد. ما بودیم وچانه زنی های  استاد پریش برای کم کردن روزهای اجرا که ما هم کم نمی آوردیم. ما بودیم و تماشاگرانی که دلخوشمان کردند به چراغ در حال خاموشی تئاتر. ما بودیم و دوستانی شاعر مسلک و داستان سرا که خیال یاغیگری در سر داشتند. ما بودیم... مثل همیشه...

اما حالا دیگر نیستیم تا صباحی دیگر. حال نوبت رضا ی غریب زاده است. کارش را دوست داشتم به شرطها و شروطها . امید آنکه کارش را با رتوشهای زیبا به اجرا بگذارد.

نوشته شده در چهارشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1390ساعت 09:56 توسط ایسا صادقی نظرات 10 |جدی - دستگاه کوچک کننده بینی آیدان